- ตั้งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าอัตโนมัติ
- เป็นพื้นที่ให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล เป็นจุดสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
- มีพนักงานประจำสถานีให้บริการ
- ให้บริการออกเหรียญโดยสารและบัตรโดยสาร
- เหรียญโดยสารบุคคลทั่วไป
- เหรียญโดยสารเด็ก
- เหรียญโดยสารผู้สูงอายุ
- บัตรโดยสารที่ระลึก
- บัตรโดยสารบุคคลทั่วไป
- บัตรโดยสารนักเรียน นักศึกษา
- บัตรโดยสารเด็ก
- บัตรโดยสารผู้สูงอายุ

www.000webhost.com