• - ขอรับบัตรได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสารในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมเท่านั้น และจำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อใบเท่านั้น
  • - ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล โดยสามารถสะสมมูลค่าไว้เพื่อใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยว
  • - ใช้ชำระค่าบริการจอดรถ ณ อาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
  • - การเติมเงินขั้นต่ำครั้งแรก 150 บาท (มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร 50 บาท)
  • - สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสาร
  • - สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปได้ที่เครื่องออกเหรียญโดยสาร
  • - สามารถสะสมมูลค่าภายในบัตรได้สูงสุด 2,000 บาท
  • - ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย (รฟม. และ/หรือ BEM ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการขอคืนบัตร)

อัตราค่าโดยสารปกติwww.000webhost.com